Սեպտեմբերի 30

Բնագիտություն, Մայրցամաքներ և օվկիանոսներ

Օվկիանոսները չորսն են՝  խաղաղ, ատլանտյան, հնդկական և հյուսիսային-սառւցյալ օվկիանոսները: Ամենամեծը Խաղաղ օվկիանոսն է: Այդպես է անվանել ծովագնաց  Մագելանը՝  առաջին եվրոպացին, որը կտրելանցել է Խաղաղ  օվկիանոսը: Խաղաղ օվկիանոսը նաև ամենախորն է:

Ամենափոքրն ու ամենածանծաղը հյուսիսային-սառուցյալ օվկիա­նոսն է:

Օվկիանոսների ջրերով շրջապատված ընդարձակ ցամաքները կոչ­վում են  մայրցամաքներ: Մայրցամաքները վեցն են՝ Եվրասիա, Աֆրիկա, Հյուսիսային ամերիկա, Հարավային ամերիկա, Ավստրալիա, Անտարկտիդա: Ամենամեծը Եվրասիան  է: Այս մայրցամաքում է գտնվում մեր հայրենիքը՝ Հայաստանը: Միակ մայրցամաքը, որը ծածկ­ված է հսկա սառույցի շերտով, Անտարկտիդան է։ Այստեղ մշտական բնակիչներ չկան: Իսկ ամենափոքր մայրցամաքը Ավստրալիան է:

Սեպտեմբերի 29

բաղմապատկման տեղապոխական հատկություն

2x 718 x 5 = 2 x 5 x 718 = 10 x 718 = 7180

ա)20 x 324 x 50 = 20 x 50 x 324 = 1000 x 324 = 32400

բ) 80 x 60 x 50 = 50 x 60 x 80 = 3000 x 80 = 240000

գ) 30 x 24 x 50 x 20 = 50 x 30 x 24 x 20 = 1500 x 480 = 720000

դ) a = 80 , b = 50

ա) 20 x a x 70 x b = 20 x a x 70 x b = 1600 x 70 x b = 3500 x 1600 = 5600000

450 x 32 — 526 + (9324 — 872) : 2 = 8452

Սեպտեմբերի 28

Մաթեմատիկա

Ա. 50 x 42 x 40= 50 x 42 x 40 = 40 x 2100 = 84000

Բ. 40 x 48 x 25=48000

Գ. 40 x 70 x 50=140000

Հաշվիր արտահայտության արժեքը, եթե a=80, b=50
a x 2 x 90 x b= 80x 2 x 90 x 50 = 160 x 4500 = 720000

Հաշվիր արտահայտության արժեքը.
Ա) 3265:5+(9324-8872)x7 =3817

Բ) 3264 : ( 160 : 20) : 8 =51

Եթե Տիգրանի մտապահված թիվը մեծացնենք 4 անգամ, կստանանք մի թիվ, որը 5-ի քառապատիկից մեծ է 3 անգամ: Ո՞ր թիվն է մտապահել նա:
1) 4 x 5 = 20
2) 20 x 3 = 60
3) 60 : 4 = 15
Պատ․՛15

Սեպտեմբերի 27

Մաթեմատիկս

12500 + 148+2500+52= 12648 + 2552 = 15200
1526+1780+474+220= 694 + 3306 = 4000

Հաշվիր ուղղանկյան պարագիծը և մակերեսը եթե նրա կողմերից մեկը 48 մմ է,
իսկ մյուսը 18 մմ-ով մեծ է այդ կողմից:

 

1) 48 + 18 = 66
2)48 + 48 = 96
3)66 + 66 = 132
4)96 + 132 = 228
5)48 x 66 = 3168

P 228
S 3268

 

Փակագծե՛ր դիր այնպես, որ ստանաս ճշմարիտ հավասարություն:

(2400 : 40+20) x 5 – 400=0

4500 : (90 – 40) x 7 — 630=0

 

 

Եթե Աննայի մտապահված թվից հանենք 20, իսկ Սոնայի մտապահված թվին
գումարենք 40, կստանանք հավասար թվեր: Որքանո՞վ է Աննայի մտապահված
թիվը մեծ Սոնայի մտապահված թվից: Բե՛ր օրինակներ:
Պատ․՛60

Աննա 90
Սոնա 30:

Աննա 60
Սոնա 0:

 

Աննա 100
Սոնա 40

 

Սեպտեմբերի 27

Քամին ու տերևը

Քամին տեսավ տերևին և ասաց․

-Ի՞նչ ես անում,

-Չգինեմ, պարապ եմ,

-Դե արի ինձ հետ ես քեզ ցույց կտամ հետաքրքիր վայրեր։

Քամին  ու տերը պտտվեցին ամբողջ քաղաքով, նայեցին այգիներ, հրապարակներ, տեսան երեխաների ու մեծերի ովքեր շտապում են իրենց գործերով։ Տերևի դուրը շատ եկավ ճամփորդելը և նա որոշեց քամու հետ շրջել աշխարհով։

Սեպտեմբերի 27

Homework

They are students.

Ben is not from Liverpool.

I am at work.

Helen is five.

It is summer.

You are late.

It is not my car.

Linda and Mary are sisters.

Luke is in bed.

We are not from Scotland.

 

Are you from London?
Is he old?
Are we early?
Is Joseph new?
Is she nice?
Are they brothers?
Is Patricia here?
Are David and Paul ready?
Am I late?
Is your car blue?

Սեպտեմբերի 26

մաթեմատիկա

Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը:

Ա. 324216- (4300-1200):5 = 323596

Բ. 2154-55 x (42240 : 60-704) = 2154

  1. Հաշվի՛ր:

Ա. 8452 x 62 = 524024

Բ. 1180 x 340 = 401200

  1. Հաշվիր արտահայտության արժեքը, եթե a = 3400:

Ա. 5642 x ( a – 3300) = 564200

Բ. 9999 : ( a – 3391) = 1111

  1. Փակագծեր դիր այնպես, որ ստանաս ճշմարիտ հավասարություն:

Ա. 600-(600-500)×5=100

Բ. 600-300-500 : 5 = 400

Սեպտեմբերի 26

Հարցեր և առաջադրանքներ՝

  1. Դուրս գրիր անծանոթ բառերը և բացատրիր: Անբիծ — մաքուր, Քրքջալ — ձիձաղել։
  2. Թվարկի՛ր հերոսներին և բնութագրի՛ր նրանց:Առուն ուրախ և անբիծ էր,ձկնիկը շատ կատակասեր էր։
  3. Հորինի՛ր վերնագիր բանաստեղծության համար:Ձկնիկն ու առուն։
  4. Ինչպե՞ս կնկարազարդեիր բանաստեղծությունը, պատմի՛ր:Առու հոսող սարից մեջնել գեղեցիկ ձուկիկ։

5. Հորինի՛ր երկխոսություն ձկնիկի և առվի միջև:

— Բարև

— Բարև,ո՞նց ես

— Լավ,իսկ դու՞

— Լավ,հաջող

— Հաջող։